Free Blue Glitter Link Select Cursors at
PROFIL SEKOLAH | SK Permatang, ke arah kegemilangan sebagai sekolah unggul menjelang 2018

PROFIL SEKOLAH

Kementerian Pendidikan Malaysia
Visi - Pendidikan  Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi - Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Pejabat Pendidikan Hilir Perak
Visi - Mencipta Kecemerlangan Melalui Ilmu, Amalan, Keterampilan Dan Personaliti Yang Unggul

Misi - Kami melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan modal insan cemerlang berminda kelas pertama melalui:
 • Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti
 • Program Pembinaan Insan dalam bidang sahsiah
 • Aktiviti sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif
 • Aktiviti kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integriti nasional
Slogan PPD
" PERUBAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN MENJANA KECEMERLANGAN PENDIDIKAN "

  
Visi Sekolah Kami


" Ke arah kegemilangan Sekolah Kebangsaan Permatang sebagai sekolah unggul menjelang 2018. "

Misi Sekolah Kami

 • melahirkan insan yang soleh, beriman dan patuh kepada perintah Tuhan.
 • mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk semua murid.
 • mempertingkatkan dan memantapkan kecemerlangan kurikulum, kokurikulum, jasmani dan emosi, rohani dan intelek murid melalui program yang dirancang.
 • melahirkan murid yang gemilang dalam pembelajaran, berketrampilan, inovatif, dan harmonis dalam pergaulan.
 • membina sikap rajin berusaha, proaktif dan mempunyai jati diri dalam diri setiap murid.
 • melahirkan murid yang kuat semangat berani menghadapi cabaran dan mempunyai daya saing .

Matlamat Sekolah


 • Sebagai sebuah institusi yang Berjaya melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan  bersatu padu.
 • Guru-guru bergembleng tenaga agar murid-murid sekolah bukan sahaja cemerlang dalam arena akademik malah  beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 • Murid dapat menguasai dan seterusnya meningkatkan   penguasaan dalam setiap bidang kemahiran yang dipelajari.
 • Mevariasikan pengajaran dan pembelajaran dengan penggunaan teknologi pendidikan moden yang kreatif untuk menarik minat murid dalam pembelajaran.
 • Murid dapat menggunakan pengetahuan untuk membentuk peribadi dan memilih kerjaya yang bersesuaian.
 • Murid akan merealisasikan pembelajaran serta hubungkaitnya dengan persekitaraan .
 • Murid dapat membuat pilihan yang tepat berdasarkan kebolehan dan kemampuan diri. 

Slogan Sekolah

 " Komuniti Berilmu Untuk Kecemerlangan, SKP BE THE BEST!! "

Logo Sekolah
Lagu Sekolah

SKP nama sekolah kami,
Tempat Kami menuntut ilmu,
Di sini mula tujuan kami,
Sebagai rakyat yang berguna,
Ilmu panduan hidup kami,
Rukun Negara ditaati.


Berdisiplin berusaha,
Jadi rakyat yang sempurna,
Menuju ke puncak kejayaan,
Itulah cita-cita semua,
Jadikan negara aman,
Dan bangsa maju serta bahagia.
 

0 comments:

Catat Ulasan